โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่ง เป็นตัวแทนภาคอีสานรายการชิงช้าสวรรค์

รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น…

View More ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่ง เป็นตัวแทนภาคอีสานรายการชิงช้าสวรรค์

concert สุนทรียะแห่งความไพเราะ คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ Terminal 21

ประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย ร…

View More concert สุนทรียะแห่งความไพเราะ คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ Terminal 21