โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ณะครูและนักเรียนได้จัดงานมุฑิตาจิตข้าราชการครูเนื่องในวันเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.…

View More ณะครูและนักเรียนได้จัดงานมุฑิตาจิตข้าราชการครูเนื่องในวันเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๖๖

มหกรรมการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ “Opportunity Learning @ Korat City การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อคนทุกคน”

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖…

View More มหกรรมการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ “Opportunity Learning @ Korat City การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อคนทุกคน”

ร่วมพิธีเปิดโครงการงานจัดแสดงงานศิลปะเมืองโคราชและเปิดหอศิลป์โคราช เพื่อรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้…

View More ร่วมพิธีเปิดโครงการงานจัดแสดงงานศิลปะเมืองโคราชและเปิดหอศิลป์โคราช เพื่อรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ

นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยุวสมาธิ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ…

View More นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรยุวสมาธิ กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้ารับการอบรมโครงการป้องกันปัญหาโรคติดต่อในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.…

View More นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้ารับการอบรมโครงการป้องกันปัญหาโรคติดต่อในโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)