โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เปิดจุดบริการตัดผมให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จากทางร้าน Texturd Barber Shop

View More เปิดจุดบริการตัดผมให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จากทางร้าน Texturd Barber Shop

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐

View More นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ…

View More โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา