โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบร่วมผลิตครูเชิงบูรณการหัวข้อ จากลูกทุ่งลำตะคอง สู่แจ๊สนิวออร์ลีนส์

View More โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบร่วมผลิตครูเชิงบูรณการหัวข้อ จากลูกทุ่งลำตะคอง สู่แจ๊สนิวออร์ลีนส์

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน ระหว่างสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน กับ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

View More พิธีปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานักเรียน ระหว่างสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๙๐ วัดป่าสาลวัน กับ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้าศึกษาตามหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ

View More นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้าศึกษาตามหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ

นายพุทธรัตน์  นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) พร้อมด้วยผู้บริหารฯ และคณะครู ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก 16 พฤษภาคม 2566

View More นายพุทธรัตน์  นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) พร้อมด้วยผู้บริหารฯ และคณะครู ให้การต้อนรับผู้ปกครอง และนักเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก 16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)” นครราชสีมา คว้าแชมป์ “ชิงช้าสวรรค์ 2023” พร้อมรับถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)…

View More โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)” นครราชสีมา คว้าแชมป์ “ชิงช้าสวรรค์ 2023” พร้อมรับถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

View More การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

เรียนเชิญผู้ปกครองที่นักเรียนเข้าใหม่ เข้ากลุ่มLINE เพื่อติดตามข่าวสารสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตามลิ้งค์และคิวอาร์โค้ดดังนี้

View More เรียนเชิญผู้ปกครองที่นักเรียนเข้าใหม่ เข้ากลุ่มLINE เพื่อติดตามข่าวสารสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตามลิ้งค์และคิวอาร์โค้ดดังนี้