โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผลคะแนน ชั้น ม. 1-1

ที่เลขประจำตัวคำนำหน้า ชื่อ นามสกุลแผนท21101ค21101ว21101ว21103ส21101ส21103พ21103พ21101ศ21101ง21101อ21101ว21201ส21201ศ21203ง21203อ21201กิจกรรม.ผลกิจกรรมเกรดเฉลี่ย
------------------------
15942เด็กชายชวกรณ์ ปานมน11.5123.521.6
26276เด็กชายอัศวินหมุนครบุรี43.54443.54444444443.92
36517เด็กชายธีระยุทธศิริศักดิ์311.532433.52.52.39
46534เด็กชายณัฐวัฒน์ขันทอง2.51.523.52.5443.53.53.53.542.84
56574เด็กชายเตชทัตเรืองศรี1.51.52.512.523.51.52
67779เด็กชายทรงพลช่วยผักแว่น42.52432.543.542443.5443.33
77822เด็กชายกฤตเมธชัยศรี2.5212.53.52.11
87823เด็กชายกฤษดา ปานน้อย22.52.544432.53.51.532.84
97824เด็กชายกิตติกรมีท่าม่วง3.522.53.52.53.542.523.53.51.532.74
107825เด็กชายจักรพงษ์สายศร13213.533.543.52.44
117826เด็กชายธนาธรละไมทอง2.5124224441.5443.542.72
127827เด็กชายธีรพงษ์พัฒนพิบูลย์222.53.52.41
137828เด็กชายนฤวัตชื่นจะบก1123.51.75
147829เด็กชายพิชญะมิตรขุนทด131233.52.52
157830เด็กชายวิระเวชเปรียมสูงเนิน2.512.53.51.52.07
167831เด็กชายสมภพเหมกระศรี3133.51.52.28
177832เด็กชายอธิบดีธงชัยนามจันทร์2.52.53.512.53.52.532.45
187833เด็กชายอภิชาติเข็มประสิทธิ์42.5334442.533.5243.27
196521เด็กหญิงอภิญญาสุขจิตร141.52.5441.542.42
206522เด็กหญิงปนัดดาหงส์สาม22.5222.541.53.52.32
216524เด็กหญิงธันยพรฤทธิ์จันอัด42.53.5432.54442.53.544443.5
226555เด็กหญิงธนภรณ์จุลการ12.51.53.542.53.51.532.26
237777เด็กหญิงกรรภิรมย์ประมูล2.51.54233443.532.75
247835เด็กหญิงเกวลินเลียมไธสง3.5122.5344222.541.52.52
257836เด็กหญิงชลดาไกรวาปี1.523.532442.53.53.54443
267838เด็กหญิงนภัสสรตอมพุดซา1.523.523432.53.54242.62
277839เด็กหญิงโบว์ลัดดาสุทธิจักร22.51.5442.54423.544243.03
287840เด็กหญิงปภาวดีแปจะโปะ3.51.52.5343.52.541.52.85
297841เด็กหญิงพนิดาทาดวงตา223.54123.5232.53
307842เด็กหญิงพรรษมนกองมองหลาง3.53.53.5443244443.53.54
317843เด็กหญิงมณฑรัตน์ตากิมนอก221.51241.87
327844เด็กหญิงมินตราจันอ่อน3.51243.52.55
337845เด็กหญิงวาสิตามณีกลาง2.52.51.5432442.53.544242.98
347847เด็กหญิงสุชาวดีแสงวิโรจน์44443.52.544443.544443.83
357976เด็กหญิงวิลาสินีผ่องอำไพ3.5333.522.544423.5423.53.12
367981เด็กหญิงวิลาวัลย์มาตรทะเล42.522.522.5442.85
378000เด็กหญิงกัลยากรมาตรโคกสูง1.5422.5444444343.11