โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ผลคะแนน ชั้น ป. 1-1

ที่เลขประจำตัวคำนำหน้า ชื่อ นามสกุลแผนท11101ค11101ว11102ส11101ส11102พ11101ศ11101ง11103อ11101ส11201อ11201กิจกรรม.ผลกิจกรรมเกรดเฉลี่ย
--------------------
17907เด็กชายคุณากรเก่งนอก444443.544443.94
27908เด็กชายวรากรแนมขุนทด44444444444
37909เด็กชายชนะพัฒน์คุณพินิจ3.5444334422.53.58
47910เด็กชายคณินคนหลัก33.5243343.52.533.17
57911เด็กชายพร้อมภัทรสาเสี่ยน44444444444
67912เด็กชายจักรินทร์พุทตาล333.543343.521.53.09
77913เด็กชายภูวเนตรรูปสม44444344443.89
87914เด็กชายภูวไนยรูปสม444443.544443.94
97915เด็กชายภูมินทร์รูปสม44444344443.89
107916เด็กชายพลพลต่ายพุดซา44344243.53.53.535.5
107918เด็กชายสุรยุทธปัดภัย2322.523.543112.6
117919เด็กชายศุภกิจบุญยะมูล22.523.52.53.5431.512.54
117917เด็กชายธนากรมิตรขุนทด0000020002
127998เด็กชายประกิจสมบูรณ์3.5323.52.52.543223.02
138012เด็กชายธนภูมิขันตี2.521.52.52.53.543.5222.54
147920เด็กหญิงกรกฏรัตนสงคราม443444443.543.89
157921เด็กหญิงกานต์ธิดาปานโพธิ์44443.544443.53.97
167922เด็กหญิงเมลดาทองสุข443.544444443.95
177923เด็กหญิงกุลกันยาม้วนหา44444444444
187924เด็กหญิงศุภากรคำมูล3.542.543.54443.53.53.68
197925เด็กหญิงธันยธรณ์อรุโณ44444444444
207926เด็กหญิงบุญญิสาโภชน์เกาะ44444444444
217927เด็กหญิงณัฐณิชารุณเจริญ44444444444
227928เด็กหญิงปิยนันท์โกสุม44444444444
237929เด็กหญิงกนกนุชนนยะโส44444344223.72
248002เด็กหญิงจตุพรเวินสันเทียะ443.5444443.53.53.91
258003เด็กหญิงฮาดาซาห์โชตินอก33232.5343.5112.86