โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ครูสายชั้นมัธยมศึกษา

นายกฤษฎา เพ่งผล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู

นายสรศักดิ์ ขอฟุ้งกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู