โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2