โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

concert สุนทรียะแห่งความไพเราะ คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อสนับสนุนวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ Terminal 21

ประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ