โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันภาพหุ่นนิ่ง SEIKAI SKETCH CONTEST DG ARTS CLUB ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) นำโดย นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ และนายนิพนธ์ บรรเทากุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ขอแสดงความยินกับ
นางสาวเมริสา อาศัยนา.ม.๕/๑ #ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันภาพหุ่นนิ่ง SEIKAI SKETCH CONTEST DG ARTS CLUB ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา