โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ได้มอบเกียรติบัตร แก่ครูผู้ฝึกซ้อม และ นักเรียนสายชั้นอนุบาลเนื่องในกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”

วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายพุทธรัตน์  นัยวิกุล ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)

ได้มอบเกียรติบัตร แก่ครูผู้ฝึกซ้อม และ นักเรียนสายชั้นอนุบาล เนื่องในกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ อาคารโดม โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)