โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เข้าร่วมการแข่งขันEnglish Vocabulary Completion 2022

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 จำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันEnglish Vocabulary Completion 2022 ชิงทุนการศึกษา จำนวน 10000 บาท ณ Wonderground The Mall Nakhinratchasima