โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อย้ายเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อย้ายเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา)

กับ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล)

✅ หลักสูตรห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด่านกีฬา (Sport Program) จํานวน 30คน

ชนิดกีฬาที่รับสมัคร

⚽กีฬาฟุตบอล

⚽กีฬาฟุตซอล

กีฬามวย (มวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น)

กรีฑา

สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชํา) ห้องธุรการ ชั้น 2 และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปีเทศบาล) หรือทางไปรษณีตามรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบ Line https://lin.ee/N9mOSfG