โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ศึกษาดูงานแนวทางการจัดตั้งการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลสำนักการศึกษาเทศบาลอุบลราชธานี