โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566