โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ขอความอนุเคราะห์รถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครราชสีมา มาฉีดล้างอาคารเอนกประสงค์