โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) นำโดย ผอ.พุทธรัตน์ นัยวิกุล คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมสมาคมผู้ปกครองฯ เดินทางไปเยี่ยม กำนันศักดิ์ชัย ชาติพุดซา นายกสมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)