โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ยินดีต้อนรับ นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ด้วยความยินดียิ่ง