โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ทำการตรวจคัดกรอง ให้นักเรียน ชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1