โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) นำโดยนายพุทธรัตน์ วินัยกูล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร  พวงดอกไม้  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  และคณะครู โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษาพร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ๒๕๖๖  แด่นายสายันห์ ประโกสันตัง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค คณะผู้บริหาร  ณ  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี