โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑