โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบร่วมผลิตครูเชิงบูรณการหัวข้อ จากลูกทุ่งลำตะคอง สู่แจ๊สนิวออร์ลีนส์