โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โครงการป้องกันยุติการกันแกล้ง ในเด็กและเยาวชนในโลกไซเบอร์ “STOP Cyberbullying”

โครงการป้องกันยุติการกันแกล้ง ในเด็กและเยาวชนในโลกไซเบอร์ “STOP Cyberbullying” ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2566 รร สบายโฮเทล ดำเนินการโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา