โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลศิลปะนานาชาติ