โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

แจ้งกำหนดการเปิดเรียน On Site วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 (สลับวันเรียนคู่/คี่)