โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565