โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ปรับเปลี่ยนประตูทางเข้า-ออก