โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เปิดจุดบริการตัดผมให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)