โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เปิดจุดบริการตัดผมให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) จากทางร้าน Texturd Barber Shop