โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับห้องเรียน

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับห้องเรียน

      วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ได้รับความอนุเคราะห์ จากเจ้าหน้าที่จากเทศบาลมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องซาวแลป อาคาร 1 ห้องดนตรีห้องประชาสัมพันธ์ ห้องศิลปะ อาคาร 3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1