โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เจ้าหน้าจากสาธารณสุขเทศบาลนครนครราชสีมามาฉีดพ่นสารเคมี เพื่อกำจัดยุง