โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เข้าร่วมแถลงข่าวงานชกมวย “ศึกโคราชเมืองมวยสู่มรดกโลก ครั้งที่ ๒”