โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนกลุ่มทักษะทางด้าน SBLMD (คหกรรม) เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะการประกอบอาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย ณ ชั้น ๑ ศูนย์การค้า เทอมินอล ๒๑ โคราช