โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางวิชาการเอแม็ท ชิงถ้วยพระราชทานฯ

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 จำนวน 2 ทีม 4 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางวิชาการ เอแม็ท (A-MATH) ACN BOARD GAME #9 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
📌 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา