โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

หัวหน้าหลักสูตร SBMLD คหกรรม นำนักเรียนกลุ่ม ชุมนุมตามความสนใจ

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) มอบหมายให้ คุณครูภาวนา ชินชัยพันธุ์ หัวหน้าหลักสูตร SBMLD คหกรรม นำนักเรียนกลุ่ม ชุมนุมตามความสนใจ (อาหารไทยอะไรเอ่ย?) เข้าร่วมกิจกรรม การทัวร์ชมเรียนรู้แมคโดนัลด์ เพื่อสัมผัส บรรยากาศภายใต้มาตรฐาน แห่งความสะอาดและปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการผลิตเบื้องต้น จุดสั่งสินค้าหน้าเคาน์เตอร์ การเลือกบริการเครื่องสั่งซื้ออัตโนมัติ ณ ห้างสรรพสินค้า The Mall korat