โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

สภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 7 ก.ย.66 เวลา 09.00 น.นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล มอบหมายให้ น.ส.อุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการสภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2566 โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล โครงการนี้จัดเพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ พร้อมเป็นผู้นำ และเป็นแกนนำจิตอาสาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ มีความเข้มเเข็งและได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียเทศบาล 2 (วัดสมอราย)