โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า