โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  ได้รับเกียรติให้แสดงในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช” KORAT : THE CITY OF CANDLE LIGHT

โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)  ได้รับเกียรติให้แสดงในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช” KORAT : THE CITY OF CANDLE LIGHT ขอขอบพระคุณพ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชน ทั้งในโคราชและนักท่องเที่ยว ที่มาให้กำลังใจเด็กๆ นักร้อง นักแสดง นักดนตรีกันอย่างหนาแน่น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี