โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ร้าน Textured Barber จิตอาสาตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)