โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ร่วมเป็นเกียรติการแถลงข่าว งานชกมวย “ศึกโคราชเมืองมวยสู่มรดกโลก”