โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ร่วมพิธีเปิดโครงการงานจัดแสดงงานศิลปะเมืองโคราชและเปิดหอศิลป์โคราช เพื่อรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ นายนิพนธ์ บรรเทาทุก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) ร่วมพิธีเปิดโครงการงานจัดแสดงงานศิลปะเมืองโคราชและเปิดหอศิลป์โคราช เพื่อรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินที่มีชื่อเสียง และศิลปินท้องถิ่น โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา
ณ หอศิลป์โคราช ถนนสุรนารี(ตรอกวัดม่วง)