โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) กับ สภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และ ภราดาวิทยา เทพกอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คณะครู และนักเรียนตัวแทนสภาของทั้ง ๒ โรงเรียน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกันระหว่างสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) กับ สภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เกิดการพัฒนา ภาวะความเป็นผู้นำและเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนของทั้งสองโรงเรียน ณ ห้องประชุมเซนต์โจเซฟ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา