โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ร่วมงานแถลงข่าว”แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษา เมืองโคราช”

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอุมาพร พวงดอกไม้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เข้าร่วมงานแถลงข่าว “แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษา เมืองโคราช” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี