โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเรียนในชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยให้ผู้มีรายชื่อมามอบตัวในวันที่ 11 มีนาคม 2566