โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษา