โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรีญทอง