โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรีญทอง วงดนตรีลูกทุ่งสุนทรียะแห่งความไพเราะเพาะชำแบนด์