โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่ง เป็นตัวแทนภาคอีสานรายการชิงช้าสวรรค์