โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

รับมอบอุปกรณ์ ทดลองวิทยาศาสตร์