โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

รับมอบตัวนักเรียนโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4