โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่ง