โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

มอบใบประกาศ สภานักเรียน สารวัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565